Николай Валериев Николов

Размер на шрифта: A A A
Николай Валериев Николов

Роден в Стара Загора. Бакалавър от УНСС, гр София „Счетоводство и контрол“ и магистър по „Банков мениджмънт“ от СА „Д. А. Ценов“, гр. Свищов.

Бил е кмет на кметство на с. Калитиново.

Общински съветник от ПП ГЕРБ, мандат 2015-2019 г.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали