Николай Стефанов Диков

Размер на шрифта: A A A
Николай Стефанов Диков

Роден в гр. Стара Загора. Магистър е по „Публична администрация” от Техническия университет в София.

Два мандата, 2011-2015 г. и 2015-2019 г., е общински съветник и ръководител на групата на ПП ГЕРБ в Общинския съвет. Организационен секретар на ПП ГЕРБ – Стара Загора. Член на НИС на Младежи ГЕРБ.

Председател е на Съвета на директорите на „Мини Марица – изток“ ЕАД.

Неколкократен национален шампион по автомобилен спорт в Националния планински шампионат.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали