Милко Стаматов Чанков

Размер на шрифта: A A A
Милко Стаматов Чанков
Роден  1960 год. в гр. Свиленград.
Образование висше:
- машинен инженер, специалност „Автоматизация на дискретното производство” от  Технически университет София;
- преквалификация „ Международни икономически отношения и външнотърговска дейност” от  УНСС  София.
17 години работи в ДЗУ АД на позиции: технолог, началник отдел качество, началник отдел маркетинг, началник отдел продажби. От 17 години работи във Верея пласт АД като мениджър продажби и мениджър качество.
Семеен с две деца и едно внуче.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали