Милко Стаматов Чанков

Размер на шрифта: A A A
Милко Стаматов Чанков
Роден  1960 год. в гр. Свиленград.
Образование висше:
- машинен инженер, специалност „Автоматизация на дискретното производство” от  Технически университет София;
- преквалификация „ Международни икономически отношения и външнотърговска дейност” от  УНСС  София.
17 години работи в ДЗУ АД на позиции: технолог, началник отдел качество, началник отдел маркетинг, началник отдел продажби. От 17 години работи във Верея пласт АД като мениджър продажби и мениджър качество.
Семеен с две деца и едно внуче.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали