Милена Вълева Василева

Размер на шрифта: A A A
Милена Вълева Василева

Родена в гр. Стара Загора. Завършва висшето си образование в Тракийски университет. Има придобита специалност „Спешна медицина“. Работи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Кирсович“ – Спешно отделение, от 10 години е негов началник, както и редови лекар.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали