Мартин Паскалев Паскалев

Размер на шрифта: A A A
Мартин Паскалев Паскалев

Мартин Паскалев Паскалев е от Стара Загора. Магистър, специалност „Архитектура“ от Университета по архитектура, строителство и геодезия, гр. София. Работи като водещ архитект в проектантско бюро „Структура” ООД, гр. Стара Загора от 2014 г. до момента. Член на Камара на архитектите в България (КАБ).

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали