Размер на шрифта: A A A
Мария Колева Жекова

Родена в с. Таймище, област Търговище. Магистър „Електроинженер“ от ВИММЕСС, гр. Русе. Работила е 10 години като електро проектант и 3 години в Технологичен център по роботика и автоматизация. 
От 1991 г. е в частния бизнес. В момента е управител и съдружник във фирмата за опаковки „Ате Пласт“. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали