Мариус Иванов Кирков

Размер на шрифта: A A A
Мариус Иванов Кирков

Роден на 14.02.1956 г. в гр. Пловдив  Женен, с двама сина и три внука.
Лекар - специалист по неврохирургия.
Съдебно-медицински експерт Окръжен съд Стара Загора.
МЦ ”Света Ана -2
Остео Център ЕАД – България  - Експлантационен   хирург  координатор.
Член  на Постоянната комисия по земеделие, гори, екология и развитие на селата.
Член на Постоянната комисия по здравеопазване.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали