Кремена Георгиева Мандаджиева

Размер на шрифта: A A A
Кремена Георгиева Мандаджиева

Родена в Стара Загора. Бакалавър по „Стопанско управление“, със специализация „Бизнес комуникация“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Магистър „Предприемачество и иновации“ от Тракийски университет. 
Областен административен сектетар на ПП ГЕРБ от 2013 г. 
Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015-2019 г. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали