Кремена Георгиева Мандаджиева

Размер на шрифта: A A A
Кремена Георгиева Мандаджиева

Родена в Стара Загора. Бакалавър по „Стопанско управление“, със специализация „Бизнес комуникация“ във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“. Магистър „Предприемачество и иновации“ от Тракийски университет. 
Областен административен сектетар на ПП ГЕРБ от 2013 г. 
Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015-2019 г. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали