Климент Павлов Пенчев

Размер на шрифта: A A A
Климент Павлов Пенчев

Роден на 05.04.1979 г. в гр.Стара Загора, семеен. 
Висше образование: Университет за национално и световно стопанство - магистър по специалността „Финанси”; Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив, бакалавър по специалността „Счетоводство и контрол”.
Управител на частна фирма.
Втори мандат общински съветник от коалиция „БСП за България”. 
Зам.-председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика. 
Член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали