Климент Павлов Пенчев

Размер на шрифта: A A A
Климент Павлов Пенчев

Роден на 05.04.1979 г. в гр.Стара Загора, семеен. 
Висше образование: Университет за национално и световно стопанство - магистър по специалността „Финанси”; Колеж по икономика и администрация - гр. Пловдив, бакалавър по специалността „Счетоводство и контрол”.
Управител на частна фирма.
Втори мандат общински съветник от коалиция „БСП за България”. 
Зам.-председател на Постоянната комисия по общинска собственост и стопанска политика. 
Член на Постоянната комисия по спорт и младежки дейности.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали