Кирил Петков Георгиев

Размер на шрифта: A A A
Кирил Петков Георгиев

Роден на 02.07.1960 г. в гр. Стара Загора. Магистър по медицина. Завършил  ВМИ „Ив. П. Павлов“ гр. Пловдив 1986 година. Специалност – хирургия. Специалност – медицинска онкология. Член на БЛС и БХД. Работи в Клиника по хирургически болести УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора. Републикански консултант по хирургия. Семеен с две деца.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали