Кирил Петков Георгиев

Размер на шрифта: A A A
Кирил Петков Георгиев

Роден на 02.07.1960 г. в гр. Стара Загора. Магистър по медицина. Завършил  ВМИ „Ив. П. Павлов“ гр. Пловдив 1986 година. Специалност – хирургия. Специалност – медицинска онкология. Член на БЛС и БХД. Работи в Клиника по хирургически болести УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД гр. Стара Загора. Републикански консултант по хирургия. Семеен с две деца.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали