Иван Стоянов Върляков

Размер на шрифта: A A A
Иван Стоянов Върляков

Роден е на 30.12.1957 г. в гр. Панагюрище. Женен, има двама сина, 1 внук и 2 внучки.
Професор по физиология на животните и човека - Тракийски университет. Изпълнителен директор – Регионална асоциация на общините „Тракия“. Член на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина - Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет.
Заместник-председател на Общински съвет. Председател на групата на коалиция „БСП за България”. 
Председател на Постоянна комисия по оперативни програми и международно сътрудничество. 
Член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали