Иван Стоянов Върляков

Размер на шрифта: A A A
Иван Стоянов Върляков

Роден е на 30.12.1957 г. в гр. Панагюрище. Женен, има двама сина, 1 внук и 2 внучки.
Професор по физиология на животните и човека - Тракийски университет. Изпълнителен директор – Регионална асоциация на общините „Тракия“. Член на Постоянната комисия по аграрни науки и ветеринарна медицина - Национална агенция за оценяване и акредитация към Министерски съвет.
Заместник-председател на Общински съвет. Председател на групата на коалиция „БСП за България”. 
Председател на Постоянна комисия по оперативни програми и международно сътрудничество. 
Член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали