Иван Христов Чолаков

Размер на шрифта: A A A
Иван Христов Чолаков

Роден  на 25.02.1970 г. в гр. Стара Загора. Има един син, студент в ТУ -гр.София.
Доктор по ветеринарна медицина от ВИЗВМ - Стара Загора и Магистър по право от ЮЗУ “Неофит Рилски“ - гр. Благоевград.
Директор  на ОД МВР – Стара Загора през периода 2013 - 2016 г.
Представител на гражданската квота в групата на коалиция  “БСП за България“.
Член на  Постоянната комисия по законност и обществен ред.
Член на  Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт.
Член на  Постоянната комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 72 от ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали