Размер на шрифта: A A A
Иван Христов Чолаков

Роден  на 25.02.1970 г. в гр. Стара Загора. Има един син, студент в ТУ -гр.София.
Доктор по ветеринарна медицина от ВИЗВМ - Стара Загора и Магистър по право от ЮЗУ “Неофит Рилски“ - гр. Благоевград.
Директор  на ОД МВР – Стара Загора през периода 2013 - 2016 г.
Представител на гражданската квота в групата на коалиция  “БСП за България“.
Член на  Постоянната комисия по законност и обществен ред.
Член на  Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт.
Член на  Постоянната комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 72 от ЗПКОНПИ

Горещ телефон
за сигнали