Иван Христов Чолаков

Размер на шрифта: A A A
Иван Христов Чолаков

Роден  на 25.02.1970 г. в гр. Стара Загора. Има един син, студент в ТУ -гр.София.
Доктор по ветеринарна медицина от ВИЗВМ - Стара Загора и Магистър по право от ЮЗУ “Неофит Рилски“ - гр. Благоевград.
Директор  на ОД МВР – Стара Загора през периода 2013 - 2016 г.
Представител на гражданската квота в групата на коалиция  “БСП за България“.
Член на  Постоянната комисия по законност и обществен ред.
Член на  Постоянната комисия по териториално, селищно развитие и транспорт.
Член на  Постоянната комисия за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл. 72 от ЗПКОНПИ

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали