Илка Иванова Петкова

Размер на шрифта: A A A
Илка Иванова Петкова

Родена  на 26.02.1973год., омъжена, майка на син и дъщеря.

Завършила през 1997год. ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”, специалност Право, както втора специалност ”Банково дело”
Придобита специализация по „Право на Европейски съюз” при  СУ” Св. Кл. Охридски”

Общински съветник  от БСП мандат – 2011-2015год.
Член на комисията по законност и обществен ред, както и на комисията по териториално, селищно развитие и транспорт и  ПК за противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на интереси по чл.72 от ЗПКОНПИ

ОТ 2001год. работи като адвокат. Владее руски и английски език.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали