Галина Куманова Господинова

Размер на шрифта: A A A
Галина Куманова Господинова

Родена на 22.09.1975 г. в гр. Раднево. Несемейна.

Студент по специалността „Регионална икономика” -Тракийски университет.

Търговски супервайзор ф-ма БЕБЕЛАН ООД - гр. София

- Член на Постоянна комисия по финанси и бюджет.

- Член на Постоянна комисия по социална политика.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали