Доц. д-р Емил Славов Славов

Размер на шрифта: A A A
Доц. д-р Емил Славов Славов

От Стара Загора. Доцент по „Имунопатология и алергология“, специалист по „Клинична имунология“. Доктор по медицина. Има магистърска степен по „Стопанско управление“ от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” и по „Управление и контрол условията на труд“ от Технически университет, гр. Варна. 
Работи като преподавател в Медицинския факултет на Тракийски университет. Управител е на два медицински центъра. „Медицински център Селена-Л“ ЕООД и „СТМ – Експерт“ ООД. 
Член е на Съюза на учените в България, Клуба на работодателя и Лайънс клуб Стара Загора – „Августа“.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали