Диян Станимиров Димитров

Размер на шрифта: A A A
Диян Станимиров Димитров

Роден в гр. Стара Загора. Магистър е по „Бизнес администрация” от УНСС, гр. София. Специализирал е „Бизнес комуникации“ в същия университет. 
От ноември 2014 г. до сега е член на Съвета на директорите на ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД и зам.-директор на дирекция “Административен, данъчен и финансов контрол” в  дружеството. 
През 2001-2002 г. е избран за Млад кмет на Стара Загора.
Общински съветник е от ПП ГЕРБ и председател на комисията по „Бюджет и финанси” през двата мандата, 2011-2015 г. и 2015 - 2019 г. 
Председател е на групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет, мандат 2019 – 2023 г. 

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали