Динко Танев Михайлов

Размер на шрифта: A A A
Динко Танев Михайлов

Роден в гр. Стара Загора. Бакалавър от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. 
От 2010 г. до момента работи като строителен инженер. 
Общински съветник от ПП ГЕРБ мандат 2015-2019 г.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали