ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Размер на шрифта: A A A
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Родена на 30.09.1979 г. в гр. Стара Загора. Омъжена с един син.
Старши юрисконсулт на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Стара Загора. Втори мандат общински съветник от групата на „БСП за България”. 
Зам.-председател на Постоянна комисия по законност и обществен ред. 
Член на Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали