ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Размер на шрифта: A A A
ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Родена на 30.09.1979 г. в гр. Стара Загора. Омъжена с един син.
Старши юрисконсулт на Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Стара Загора. Втори мандат общински съветник от групата на „БСП за България”. 
Зам.-председател на Постоянна комисия по законност и обществен ред. 
Член на Постоянна комисия по общинска собственост и стопанска политика.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали