Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Размер на шрифта: A A A
Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Роден на 04.12.1978 г. в гр.Пловдив. Завършил е Медицинския факултет на ТрУ в Стара Загора, има специализация по „Офталмология“ и  „Здравен мениджмънт“ в СУ. От 2010 г. работи в Стара Загора и Казанлък като специалист по очни болести. Участвал e на множество национални и международни научни форуми. Член е на БЛС, БДО, СОЛБ, СБК, НГА и на ПП ДПС. През 2013-2014 г. е зам. областен управител на област Стара Загора. Семеен, с едно дете.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали