Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Размер на шрифта: A A A
Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Роден на 04.12.1978 г. в гр.Пловдив. Завършил е Медицинския факултет на ТрУ в Стара Загора, има специализация по „Офталмология“ и  „Здравен мениджмънт“ в СУ. От 2010 г. работи в Стара Загора и Казанлък като специалист по очни болести. Участвал e на множество национални и международни научни форуми. Член е на БЛС, БДО, СОЛБ, СБК, НГА и на ПП ДПС. През 2013-2014 г. е зам. областен управител на област Стара Загора. Семеен, с едно дете.

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали