Боян Йорданов Кулев

Размер на шрифта: A A A
Боян Йорданов Кулев

Семеен с едно дете. Завършил магистратура по фармация и икономика на туризма. Управител на фирма.

Общински съветник от ПП ВОЛЯ
член на постоянните комисии по:

- териториално, селищно развитие и транспорт
- здравеопазване
- оперативни програми и международни сътрудничества

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали