Размер на шрифта: A A A
Боян Йорданов Кулев

Семеен с едно дете. Завършил магистратура по фармация и икономика на туризма. Управител на фирма.

Общински съветник от ПП ВОЛЯ
член на постоянните комисии по:

- териториално, селищно развитие и транспорт
- здравеопазване
- оперативни програми и международни сътрудничества

Декларации по ЗПУКИ:

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали