Общински съветници

снимка на Анелия Асенова Асенова

Анелия Асенова Асенова

Общински съветник

снимка на Антон Димов Андонов

Антон Димов Андонов

Общински съветник

снимка на Боян Ангелов Бабанов

Боян Ангелов Бабанов

Общински съветник

снимка на Боян Йорданов Кулев

Боян Йорданов Кулев

Общински съветник

снимка на Бояна Тихомирова Танева

Бояна Тихомирова Танева

Общински съветник

снимка на Валентина Стойчева Бонева

Валентина Стойчева Бонева

Общински съветник

снимка на Галина Куманова Господинова

Галина Куманова Господинова

Общински съветник

снимка на Гино Кирилов Гинов

Гино Кирилов Гинов

Общински съветник

снимка на Гочо Янчев Карагьозов

Гочо Янчев Карагьозов

Общински съветник

снимка на Д-р Емил Тихомиров Енчев

Д-р Емил Тихомиров Енчев

Общински съветник

снимка на Дамян Желязков Георгиев

Дамян Желязков Георгиев

Общински съветник

снимка на ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Общински съветник

снимка на Дарин Петков Маринов

Дарин Петков Маринов

Общински съветник

снимка на Димитър Здравков Чорбаджиев

Димитър Здравков Чорбаджиев

Общински съветник

снимка на Динко Танев Михайлов

Динко Танев Михайлов

Общински съветник

снимка на Доц. д-р Емил Славов Славов

Доц. д-р Емил Славов Славов

Общински съветник

снимка на Ива Серьожева Ангелкова

Ива Серьожева Ангелкова

Общински съветник

снимка на Иван Ганчев Велев

Иван Ганчев Велев

Общински съветник

снимка на Иван Стоянов Върляков

Иван Стоянов Върляков

Общински съветник

снимка на Иван Трифонов Иванов

Иван Трифонов Иванов

Общински съветник

снимка на Иванка Колева Михайлова

Иванка Колева Михайлова

Общински съветник

снимка на Ивета Валентинова Лазарова

Ивета Валентинова Лазарова

Общински съветник

снимка на Илка Иванова Петкова

Илка Иванова Петкова

Общински съветник

снимка на Кирил Петков Георгиев

Кирил Петков Георгиев

Общински съветник

снимка на Климент Павлов Пенчев

Климент Павлов Пенчев

Общински съветник

снимка на Мариус Иванов Кирков

Мариус Иванов Кирков

Общински съветник

снимка на Мария Колева Жекова

Мария Колева Жекова

Общински съветник

снимка на Мария Танева Динева

Мария Танева Динева

Председател на общински съвет

снимка на Мартин Паскалев Паскалев

Мартин Паскалев Паскалев

Общински съветник

снимка на Методи Динев Пенчев

Методи Динев Пенчев

Общински съветник

снимка на Мехмед Неджми Зейнел

Мехмед Неджми Зейнел

Общински съветник

снимка на Милена Вълева Василева

Милена Вълева Василева

Общински съветник

снимка на Милко Стаматов Чанков

Милко Стаматов Чанков

Общински съветник

снимка на Мирослав Генчев Райков

Мирослав Генчев Райков

Общински съветник

снимка на Митко Маринов Маринов

Митко Маринов Маринов

Общински съветник

снимка на Нели Иванова Калнева-Митева

Нели Иванова Калнева-Митева

Общински съветник

снимка на Никола Даниелов Чакалов

Никола Даниелов Чакалов

Общински съветник

снимка на Николай Валериев Николов

Николай Валериев Николов

Общински съветник

снимка на Нина Раднева Димитрова

Нина Раднева Димитрова

Общински съветник

снимка на Петър Иванов Желязков

Петър Иванов Желязков

Общински съветник

снимка на Стефан Анков Георгиев

Стефан Анков Георгиев

Общински съветник

снимка на Стефан Веселинов Духтев

Стефан Веселинов Духтев

Общински съветник

снимка на Стефан Димитров Димитров

Стефан Димитров Димитров

Общински съветник

снимка на Таньо Брайков Танев

Таньо Брайков Танев

Общински съветник

снимка на Тихомир Иванов Трифонов

Тихомир Иванов Трифонов

Общински съветник

снимка на Христо Иванов Донев

Христо Иванов Донев

Общински съветник

снимка на Юсни Мемиш Ибрям

Юсни Мемиш Ибрям

Общински съветник

снимка на Явор Райчев Гънчев

Явор Райчев Гънчев

Общински съветник

снимка на Янко Георгиев Янков

Янко Георгиев Янков

Общински съветник

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали