Антон Димов Андонов

Общински съветник

Боян Ангелов Бабанов

Общински съветник

Боян Йорданов Кулев

Общински съветник

Бояна Тихомирова Танева

Общински съветник

Валентина Стойчева Бонева

Общински съветник

Гино Кирилов Гинов

Общински съветник

Д-р Емил Тихомиров Енчев

Общински съветник

Д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Общински съветник

Дамян Желязков Георгиев

Общински съветник

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА ЛЕКИНА

Общински съветник

Дарин Петков Маринов

Общински съветник

Динко Танев Михайлов

Общински съветник

Диян Станимиров Димитров

Общински съветник

Доц. д-р Емил Славов Славов

Общински съветник

Иван Ганчев Велев

Общински съветник

Иван Стоянов Върляков

Общински съветник

Иван Трифонов Иванов

Общински съветник

Иван Христов Чолаков

Общински съветник

Иванка Колева Михайлова

Общински съветник

Ивета Валентинова Лазарова

Общински съветник

Искра Михайлова Михайлова

Общински съветник

Кирил Петков Георгиев

Общински съветник

Климент Павлов Пенчев

Общински съветник

Мариус Иванов Кирков

Общински съветник

Мария Колева Жекова

Общински съветник

Мария Танева Динева

Председател на общински съвет

Мартин Паскалев Паскалев

Общински съветник

Методи Динев Пенчев

Общински съветник

Милена Вълева Василева

Общински съветник

Милко Стаматов Чанков

Общински съветник

Мирослав Генчев Райков

Общински съветник

Митко Маринов Маринов

Общински съветник

Нели Иванова Калнева-Митева

Общински съветник

Никола Даниелов Чакалов

Общински съветник

Николай Валериев Николов

Общински съветник

Николай Стефанов Диков

Общински съветник

Нина Раднева Димитрова

Общински съветник

Петър Иванов Желязков

Общински съветник

Стефан Анков Георгиев

Общински съветник

Стефан Веселинов Духтев

Общински съветник

Стефан Димитров Димитров

Общински съветник

Таньо Брайков Танев

Общински съветник

Тихомир Иванов Трифонов

Общински съветник

Христо Иванов Донев

Общински съветник

Юсни Мемиш Ибрям

Общински съветник

Явор Райчев Гънчев

Общински съветник

Янко Георгиев Янков

Общински съветник

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали