Общински съветници

снимка на Ивета Валентинова Лазарова

Ивета Валентинова Лазарова

Председател на Общински съвет

снимка на Антон Тодоров Тонев

Антон Тодоров Тонев

Общински съветник

снимка на Бончо  Григоров Григоров

Бончо Григоров Григоров

Общински съветник

снимка на инж. Борислав Митков Йорданов

инж. Борислав Митков Йорданов

Общински съветник

снимка на Боян Ангелов Бабанов

Боян Ангелов Бабанов

Общински съветник

снимка на Боян Йорданов Кулев

Боян Йорданов Кулев

Общински съветник

снимка на Валентин Валентинов Георгиев

Валентин Валентинов Георгиев

Общински съветник

снимка на Валентина Стойчева Бонева

Валентина Стойчева Бонева

Общински съветник

снимка на Васил Панайотов Генчев

Васил Панайотов Генчев

Общински съветник

снимка на Велина Димитрова Атанасова

Велина Димитрова Атанасова

Общински съветник

снимка на Владимир Юриев Радков

Владимир Юриев Радков

Общински съветник

снимка на Галин Господинов Динев

Галин Господинов Динев

Общински съветник

снимка на Дамян Желязков Георгиев

Дамян Желязков Георгиев

Общински съветник

снимка на Дарин Петков Маринов

Дарин Петков Маринов

Общински съветник

снимка на Десислава Миткова Калоянова

Десислава Миткова Калоянова

Общински съветник

снимка на инж. Деян Христов Дяков

инж. Деян Христов Дяков

Общински съветник

снимка на инж. Динко Танев Михайлов

инж. Динко Танев Михайлов

Общински съветник

снимка на Дончо Кънчев Радев

Дончо Кънчев Радев

Общински съветник

снимка на Емил Маринов Христов

Емил Маринов Христов

Общински съветник

снимка на Доц. д-р Емил Славов Славов

Доц. д-р Емил Славов Славов

Общински съветник

снимка на Ива Серьожева Ангелкова

Ива Серьожева Ангелкова

Общински съветник

снимка на Ивайло Красимиров Георгиев

Ивайло Красимиров Георгиев

Общински съветник

снимка на Иван Митков Николов

Иван Митков Николов

Общински съветник

снимка на Проф. Иван Стоянов Върляков

Проф. Иван Стоянов Върляков

Общински съветник

снимка на Ивелин Иванов Рашев

Ивелин Иванов Рашев

Общински съветник

снимка на Йордан Петров Николов

Йордан Петров Николов

Общински съветник

снимка на Климент Павлов Пенчев

Климент Павлов Пенчев

Общински съветник

снимка на Красимир Симеонов Червилов

Красимир Симеонов Червилов

Общински съветник

снимка на Красимира Колева Чахова

Красимира Колева Чахова

Общински съветник

снимка на Инж. Мария Колева Жекова

Инж. Мария Колева Жекова

Общински съветник

снимка на Мария Танева Динева

Мария Танева Динева

Общински съветник

снимка на д-р Милена Вълева Василева

д-р Милена Вълева Василева

Общински съветник

снимка на Митко Маринов Маринов

Митко Маринов Маринов

Общински съветник

снимка на Наско Радиславов Митев

Наско Радиславов Митев

Общински съветник

снимка на Недко Пламенов  Кузманов

Недко Пламенов Кузманов

Общински съветник

снимка на Николай Валериев Николов

Николай Валериев Николов

Общински съветник

снимка на Радослав Пламенов Георгиев

Радослав Пламенов Георгиев

Общински съветник

снимка на Светослав Бончев Колев

Светослав Бончев Колев

Общински съветник

снимка на Стeфaн Aнкoв Гeopгиeв

Стeфaн Aнкoв Гeopгиeв

Общински съветник

снимка на Стефан Веселинов Духтев

Стефан Веселинов Духтев

Общински съветник

снимка на Теньо Димов Арабаджиев

Теньо Димов Арабаджиев

Общински съветник

снимка на Тихомир Гочев Тенев

Тихомир Гочев Тенев

Общински съветник

снимка на Тодор Руменов Делчев

Тодор Руменов Делчев

Общински съветник

снимка на д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

д-р Тунджай Рамадан Йозтюрк

Общински съветник

снимка на Юсни Мемиш Ибрям

Юсни Мемиш Ибрям

Общински съветник

снимка на Явор Райчев Гънчев

Явор Райчев Гънчев

Общински съвет

снимка на Янко Георгиев Янков

Янко Георгиев Янков

Общински съветник

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали