Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Център за психично здраве - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Пенчо Моймиров Гюрковски

Предмет на дейност: Спешна психиатрична помощ;  диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научно-изследователска дейност в областта на психичното здраве.

Адрес: ул.”Армейска” № 16

Телефон:042/62 02 50 - управител

Електронна поща: [email protected] 

Горещ телефон
за сигнали