Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Размер на шрифта: A A A
Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания - Стара Загора ЕООД

Управител: д-р Камелия Харачерова

Предмет на дейност: Активно издирване, диагностициране, лечение и периодично наблюдение на болни от туберкулоза и хронични неспецифични белодробни заболявания.

Адрес: ул.”Армейска” № 11

Телефон: 042/62 37 10 - управител

Електронна поща: [email protected]

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали