Мересев ЕООД

Управител: инж. Таня Славова
Адрес: ул.”Димчо Стаев” № 28
Телефон: 042/62 53 96 
Електронна поща: meressev@mail.bg

Горещ телефон
за сигнали