Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2020 година на Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

На 22.01.2020 година от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се проведе публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2020 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2020.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2020 година могат да се представят в деловодството на общината и на електронните адреси: [email protected], и [email protected] от датата на публикуване на поканата до 21.01.2020 година.

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

 

Разходи по бюджета на Община Стара Загора за 2020 г.

Приходи по бюджета на Община Стара Загора за 2020 г. - проект

Акценти от инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2020 г.

Горещ телефон
за сигнали