Покана за публично обсъждане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от Европейския съюз за 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Отчет на приходите по бюджета на Община Стара Загора към 31.12.2019 г.

Отчет за изпълнение на разходите към 31.12.2019 г.

Отчет за финансиране на капиталовите разходи към 12.2019 г.

Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл. 8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2019 г.

Годишен отчет на сметките за средствата от ЕС за 2019 г.

 

Обсъждането ще се проведе на 10.07.2020 г. от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков" в сградата на общината.

Становища по годишния отчет за изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз се предоставят в периода до 09 юли 2020 година в деловодството на общината или на електронен адрес: [email protected]

 

Горещ телефон
за сигнали