Обявление за обществено обсъждане за частично изменение на общ устройствен план на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

 

На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл.21, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка, Община Стара Загора съобщава на всички заинтересовани органи, организации, физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане на проект за частично изменение на Общ устройствен план на общ. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет - Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 31276.82.1099, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.82.1100, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.82.12, местност „Друма“, землище на с. Змейово, ПИ с идентификатор 31276.85.9, местност „Ханчето“, землище на с. Змейово и ПИ с идентификатор 31276.85.362, местност „Ханчето“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, въз основа на  Решение № 2493 по Протокол № 53 от 27.04.2023 г. на Общински съвет - Стара Загора и Доклад за екологична оценка на плана.

Срещата  на обществено обсъждане ще се проведе на 08.04.2024 г. от 17:00 часа в зала „П.Р. Славейков“ в сградата на Община Стара Загора,  гр. Стара Загора.

В срока до 15.04.2024 г. от приключване на срещата за обществено обсъждане на 08.04.2024 г., становища и мнения могат да се депозират на място в деловодството на община Стара Загора: всеки работен ден от 08:30 до 17:30ч. в сградата на Община Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” № 107, гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали