Обществен посредник

Дейността на обществения посредник е насочена към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА


Адрес на приемната град Стара Загора, бул. "М.М. Кусев" № 34А, ет.1
Телефон 0885 901 264
Електронна поща [email protected]
Сътрудник Георги Гаврилов Туртуриков

Работно време от понеделник до петък - 08:30 - 17:30 часа
Приемно време  вторник, сряда и четвъртък  10:30 - 13:30 часа

 

Виж официалния сайт

 

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали