Обществен посредник

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА


Адрес на приемната град Стара Загора, бул. "М.М. Кусев" № 34А, ет.1
Телефон 0885 901 264
Електронна поща [email protected]
Сътрудник Георги Гаврилов Туртуриков

Работно време от понеделник до петък - 08:30 - 17:30 часа
Приемно време  вторник, сряда и четвъртък  10:30 - 13:30 часа
 

Виж официалния сайт

 

 

Дейността на обществения посредник е насочена към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Преброяване 2021
Подмяна на отоплителни уреди
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали