Обществен посредник

Дейността на обществения посредник е насочена към подобряване качеството на административните услуги и повишаване на правната култура на гражданите.

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА

НАДЕЖДА ЧАКЪРОВА - НИКОЛОВА


Адрес на приемната град Стара Загора, бул. "М.М. Кусев" № 34А, ет.1
Телефон 0885/901 264
Електронна поща ombudsman@starazagora.bg
Сътрудник Георги Гаврилов Туртуриков

Работно време от понеделник до петък - 8:30 - 17:30 часа

 

Приемно време   вторник, сряда и четвъртък  10:30 - 13:30 часа;

 

Виж официалния сайт

 

 

Документи на обществения посредник

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Стара Загора

Правилник

Анализи на постъпилите жалби и становищата по тях

Анализ - за периода от 26.02.2009 - 26.08.2009 г.
Анализ - за периода от 09.12.2009 - 30.06.2010 г.
Анализ - за периода от 01.01.2011 - 30.06.2011 г.
Анализ - за периода от 01.01.2012 - 30.06.2012 г.
Анализ - за периода от 01.01.2013 - 30.06.2013 г.
Анализ - за периода от 01.01.2014 - 30.06.2014 г.
Анализ - за периода от 01.01.2015 - 30.06.2015 г.  

 

Годишни отчети за дейността на обществения посредник

Отчет за 2009 г.
Отчет за 2010 г.
Отчет за 2011 г.
Отчет за 2012 г.
Отчет за 2013 г.
Отчет за 2014 г.

 

Горещ телефон
за сигнали