Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за събиране на опасни отпадъци

Размер на шрифта: A A A
Старозагорци се включиха активно в есенната кампания за събиране на опасни отпадъци

За пета поредна година жителите на Стара Загора проявиха висока активност и отговорно отношение по време на есенната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата.

На 7 и 8 ноември (понеделник и вторник) в мобилен събирателен пункт, разположен последователно в парковете „Зелен клин“  и  „Артилерийски“, бяха предадени  повече от 204 кг. опасни битови отпадъци - остатъци от лакове и бояджийски материали, разтворители, киселини и основи, пестициди с изтекъл срок на годност, както и негодни за употреба лекарства – които за поредна година са най-голям процент от всички консумативи за обезвреждане.   

Общото количество на предадените опасни отпадъци от домакинствата за двете кампании - пролетна и есенна, за тази година, надминава 400 кг.

Системата за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата ще продължи да функционира и занапред. Мобилни събирателни пунктове ще се организират два пъти годишно /пролет и есен/ с продължителност най-малко от два дни през всеки период. Датите и мястото за разполагане на мобилните събирателни пунктове се определят в срок до 31 януари на съответната година.

Извън периодите на провеждане на кампаниите с мобилни събирателни пунктове, гражданите могат да предават събраните от тях опасни битови отпадъци в Центъра за рециклиране на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, в землището на село Ракитница. За приемане на отпадъците не се заплаща такса.

В Центъра за рециклиране опасните битови отпадъци се съхраняват временно в специализирани контейнери, при условия гарантиращи безопасността за здравето на хората и околната среда, след което се предават на лицензирани фирми за тяхното крайно обезвреждане.

 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали