Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи е активна от днес

Размер на шрифта: A A A
Системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи е активна от днес

От днес, 24.01.2023 г., системата за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини и яслени групи на територията на община Стара Загора е активна.  Може да я откриете на сайта на Община Стара Загора, раздел "Детски градини и яслени групи прием", както и на адрес:  https://dg.starazagora.bg/fbclid=IwAR1d2ZeW8shzUROTMuWCuSYTZigztXdSiCqXUaXl5YN2g7TwGcgMZOJdy_Y

Кандидатстването е изцяло онлайн, а графикът на дейностите за класиране в общински детски градини и яслени групи за предстоящата 2023 г., са публикувани в раздел Класиране/ График на дейностите, както и на сайта на Община Стара Загора. Свободните места за децата, родени през 2016, 2017, 2018 и 2019 година ще бъдат обявени на 27.01.2023 г. На 30.01.2023 г. в 12.01 часа системата се отваря за регистрация на нови заявления.  Децата, родени 2020 г. и кандидатстващи за прием в първа група за предстоящата 2023/2024 учебна година, ще могат да подават заявления за прием от 03.04.2023 г.

Входящият номер на подаденото заявление за прием ще бъде изключен като фактор, който оказва влияние в класирането. За всяко класиране ще се прилага процедура по генериране на случайни числа, като при равен брой точки и трудова заетост на родителя, децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число. Това ще доведе до отпадане на субективен фактор при класиране на децата, тъй като много от родителите са в невъзможност в точно определен ден и час да подадат заявление за кандидатстване в електронната система за прием. С изключването на поредния номер на подаденото заявление като фактор при приема на децата се осигурява равнопоставеност на всички подали заявление за прием, без да се отчита времето на регистриране на заявлението.  

Автор: Стефани Бабадалиева

Община Стара Загора и Общински съвет с искане за преработка на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали