Шестнадесето заседание на Общински съвет Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Шестнадесето заседание на Общински съвет Стара Загора

Шестнадесетото заседание на Общински съвет Стара Загора, насрочено за 26 ноември 2020 година от 9,00 часа, ще се проведе в залата на „Културен център“ Стара Загора.

Автор: Павлина Дудева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали