Шест училища в община Стара Загора ще бъдат с обновени спортни площадки и дворни пространства по програма на МОН

Размер на шрифта: A A A
Шест училища в  община Стара Загора ще бъдат с обновени спортни площадки и дворни пространства по програма на МОН

Шест училища в община Стара Загора ще бъдат с обновени спортни площадки и дворни пространства. Финансирането е по програма на Министерството на образованието и науката за Изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общински училища за периода 2024 - 2026 г. по Модул 3 - „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“. Те са IX ОУ "Веселин Ханчев" със 164 000лв., VI ОУ "Св. Никола" с 221 000лв., ОУ "Георги Райчев" с 200 000лв., XIII ОУ "Св. П. Хилендарски" със 199 938лв., както и училищата по Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общински училища 2023г. - СУ "Васил Левски" със 176 000лв. и ППМГ "Гео Милев" със 199 994лв.

Необходимост и цели на програмата:

Целта на тази програма е подобряване на спортната култура и физическото възпитание в училищата, чрез предприемането на мерки, които да доведат до изграждане, разширяване и модернизиране на спортната база на училищата и създаване на условия за пълноценното ѝ използване за физическо възпитание и спорт от учениците, както за провеждане на редовните часове, така и на дейности извън учебния план.

Чрез програмата ще бъдат създадени условия за нормално провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт, подобрени условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание за пълноценно упражняване на спортните дейности в училищата като предпоставка за разширяване на обхвата и оптимизиране на двигателния режим на учениците и подобрени условията за провеждане на учебните часове по физическо възпитание на открито.

Автор: Стефани Бабадалиева

На заключителна конференция обобщиха данните от дейността на Комплекса от три центъра за предоставяне на комплексни грижи в ранна детска възраст

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали