С пълно мнозинство на първо четене се прие създаването на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A
С пълно мнозинство на първо четене се прие създаването на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“

На редовното си заседание днес Общински съвет – Стара Загора гласува на първо четене създаването на общинско предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“.

Общинското предприятие „Арт Сцена – Стара Загора“ се създава като специализирано звено в Общинска администрация. То ще стопанисва и управлява общинските имоти, предназначени за дейности в областта на културата и изкуствата. В него са включени културните сценични бази - „Летен театър“, Културен център „Стара Загора“, Драматичен театър „Гео Милев“ и Оперен театър.

„Важна е промяната, която правим. Надявам се на положителни резултати, заетите до момента дати за тази година в „Летен театър“ наброяват 70“ – коментира Милена Желева, заместник-кмет „Култура и туризъм“ в Община Стара Загора. 

Председателят на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания Недко Кузманов сподели: „Това е следващият логичен етап за постигане на устойчивост при изпълнение на дългосрочните  цели пред културният живот в Стара Загора.“

Важен акцент в дейността му ще бъде инициирането на нови културни събития и инициативи - фестивали, концерти, конкурси, с цел обогатяване, подобряване и надграждане на традиционно включените в календара на Община Стара Загора културни събития.

„Това е една вярна стъпка напред в бъдещето от към управление на културната инфраструктура. Аплодирам създаването на това ново общинско предприятие“ –допълни Дарин Петков общински съветник, член на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероизповедания и директор на Куклен театър – Стара Загора.

Съгласно чл. 52 от Закона за общинската собственост /ЗОС/ общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет. То се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет и осъществява дейността си въз основа на Правилник, приет от Общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейността, структурата, управлението, числения състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. Общинското предприятие е на общинска бюджетна издръжка и средствата за дейността му се определят с приемане на бюджета на общината.

Общински съвет – Стара Загора прие увеличение на основните месечни заплати на кмета на общината с 15 на сто и на кметовете на кметства, в рамките на средствата от Държавния бюджет за делегираните от държавата дейности за възнаграждения и осигурителни вноски за общинска администрация за 2024 г., с 10 на сто, считано от 1 януари 2024 г.

 

Автор: Жейна Желева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали