Родители ще помагат за образованието в старозагорска детска градина

Размер на шрифта: A A A
Родители ще помагат за образованието в старозагорска детска градина

Информационен семинар за родители по повод реализирането на  дейностите по проект "Нека заедно за всяко дете да осигурим прекрасно бъдеще"  се проведе в Детска градина №68 „Патиланско царство“ в Стара Загора. Той е част от дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ)  към Министерството на образованието и науката.

Основната цел на семинара е  информиране на обществеността, на потенциалните изпълнители на дейностите по проекта, представителите на целевите групи и други заинтересовани лица за целите на дейностите и очакваните резултати.

Родителите приеха с желание идеята за привличането им като партньори в образованието на децата и осъзнаха , че това е важен фактор за развитието на малчуганите и за техните личностни постижения.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) е създаден през януари 2005 г. Целта е  да се подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства, в  съответствие с основни стратегически цели и приоритети на приетата „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 – 2021 г.“.

Автор: Росица Въльовска
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали