Регионална среща на социално отговорните работодатели се проведе в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Регионална среща на социално отговорните работодатели се проведе в Стара Загора

Срещата беше организирана от сп. Enterprise и Национална асоциация на социално отговорните работодатели (НАСОР).

Участие в дискусиите взеха Радостин Танев заместник – кмет „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“, Наталия Христова изпълнителен директор на Националната асоциация на социално отговорните работодатели „НАСОР“, Нели Костадинова експерт Регионален център за развитие на социалната икономика към МТСП и д-р Бойко Таков изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

В приветствието си заместник-кметът на Община Стара Загора Радостин Танев сподели: „Радвам се, че имаме възможност да се видим и по тази тема, защото тя е изключително важна не само за бизнеса, бих казал за администрацията и за целия регион. Община Стара Загора има социално предприятие, но и доста хора, с които работим. Надявам се от тази среща да излязат и добри предложения за промени в законодателството, които да помогнат за още по-доброто развитие на социално отговорните предприятия“.

Бяха дискутирани темите за корпоративната социална отговорност и ползите за бизнеса и обществото. Също така и партньорството между институциите, работодателите, хората с увреждания, техните възможности и потребности. Обсъдени бяха възможностите за развитие на условията в България за реализиране на социална отговорност, развитие на успешни практики, осигуряване на съвременни модели на приобщаваща заетост и по-добър живот за хората.

Сред присъстващите бяха управителят на общинското дружество „Мересев“ ЕООД Мехмед Зейнел, Антон Тонев, заместник-председател на Общинския съвет в Стара Загора - член на постоянната комисия по социална политика в местния парламент. Участваха представители на бизнеса, на сдружение „Самаряни“, експерти и заинтересовани страни.

Идеята за създаването на НАСОР включва обединяване на най-голяма част от работодателите в България около каузата за принос в социалното развитие на България, чрез подкрепа на бизнеса и други сектори, повишаване ефективността на дейността им и създаване на възможности за развитие на социалните им отговорности, чрез мотивиране и подкрепа за поемане на повече социална отговорност, партньорство с държавата и местните власти и реално включване в процеса за подобряване на качеството на живота в България.

Водещ фокус в цялата дейност на организацията са хората с увреждания и осигуряване на подкрепа за тях, чрез най-силния инструмент – предлагане на работни места, осигуряване на заетост и самостоятелност в личностното им развитие и адекватно участие в обществените процеси на създаване и потребяване на обществените ресурси и постигане на по-добър живот.

 

 

Автор: Жейна Желева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали