Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2019 на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Публично обсъждане на проекта на Бюджет 2019 на Община Стара Загора

 

На 04.01.2019 г. от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“ ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2019 година.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2019.

Материали за проекта на бюджета на Община Стара Загора за 2019 година са публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2019 година могат да се представят в деловодството на общината и на електронния адрес: [email protected], и  [email protected]  от датата на публикуване на поканата до 04.01.2019 година.

За допълнителна информация, справки и въпроси - тел. (042) 600 906, (042) 614 634.

 

Разходи по бюджета на Община Стара Загора за 2019 г.

Приходи по бюджета на Община Стара Загора за 2019 г. - проект

Акценти от инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2019 г.

 

27.12.2018 г.

Автор: Емилия Благоева

Горещ телефон
за сигнали