Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Покана за публично обсъждане на проекта на бюджета за 2022 година на Община Стара Загора

На 17 март 2022 година от 17:30 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Общински съвет Стара Загора ще се състои публично обсъждане на проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година.

На основание чл. 44, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, кметът на Община Стара Загора отправя покана за участие в общественото обсъждане на Бюджет 2022.

Материали за проекта на Бюджет на Община Стара Загора за 2022 година ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Стара Загора  www.starazagora.bg.

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Община Стара Загора и на следните електронни адреси: [email protected] и  [email protected]  не по -късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка обсъждането ще се проведе при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

 

Отчет за 2021 г. и ПРОЕКТ на приходите по бюджета на Община Стара Загора за 2022 г.

Разходи по бюджета на Община Стара Загора за 2022 г.

Индикативен годишен разчет за сметките на средствата от ЕС за периода 2022 г.

Акценти от инвестиционната програма на Община Стара Загора за 2022 г.

Автор: Мирослава Георгиева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали