Перспективите пред младежките политики дискутират на Национална конференция в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Перспективите пред младежките политики дискутират на Национална конференция в Стара Загора

Представители на национални и местни институции се включиха в Националната конференция под надслов „Перспективи пред младежката политика и институционализирането на младежките центрове“.

Форумът се организира от Международен младежки център - Стара Загора по проект BGLD - 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

Заместник-кметът на Община Стара Загора Надежда Чакърова и ръководител на проект „Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално“ поздрави участниците във форума.

„От името на кмета на Община Стара Загора Живко Тодоров, ви поздравявам и приветствам. Ние сме сред първите четири града в страната, които изграждат такива центрове, отговарящи на европейските стандарти за работа за личностно развитие на младите хора и подобряване на тяхното благосъстояние и социално включване.

Международният младежки център в Стара Загора е първият в България младежки център, удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа през 2017 г. Ето защо сме изключително щастливи да ви посрещнем тук днес.“, каза тя.

„Младежкият център е инкубатор за развитие на идеи и инициативи, насърчаващи гражданската активност, като участва в интензивен диалог с вземащите решения в сферата на младежките политики и е застъпник за тяхното качествено разгръщане на местно и национално ниво. Убедена съм, че дискусиите тук и разговорите ще бъдат изключително ползотворни!“, подчерта тя.

Своите приветствия към участниците във форума отправиха още: Красимир Вълчев, председател на Комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България; Илина Мутафчиева, заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта към Народното събрание на Република България; Мария Василева-Вълова, ръководител на програмния оператор на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, Весела Марева, директор на дирекция „Младежки политики“ към Министерството на младежта и спорта; проф. д-р Добри Ярков, ректор на Тракийския университет.

Четиридневната програма е наситена с различи и интересни теми. В днешния ден ще се проведе дискусионно студио „Перспектива пред развитието на младежките центрове”. По-късно ще бъде проведена сесия на тема: „Качествено измерение на работата на младежките центрове на европейско ниво“. На нея ще бъдат представени Младежките центрове в България, които притежават знак за качество на Съвета на Европа в България. През следващите дни програмата продължава със сесии за „Овластяване на младите хора чрез иновации и изграждане на умения: програма UPSHIFT на УНИЦЕФ“. и „Младежката политика на европейско и национално ниво. Национална стратегия за младежта 2021-2030 г.“.

Предвидена е панелна дискусия с представители на местната власт, които ще коментират ролята на младежкия център за младежката политика и младежкото участие на местно ниво. И още много интересни теми.

В конференцията участие взеха още заместник-кметовете на общините Бургас, Враца, Добрич, Перник, Монтана. Програмни координатори „Младежко развитие и участие“ на УНИЦЕФ, представител от катедра „Публична администрация“ към Софийски университет, социолози и др.

Проектът BGLD - 1.003-0003 „Международен младежки център Стара Загора - мисли локално, действай глобално“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 956 635 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е разширяване на териториалния обхват на Младежкия център и увеличаване на многообразието от дейности, насочени към подкрепа за личностното развитие на младите хора.

 

Автор: Жейна Желева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали