Разяснителна кампания на Община Стара Загора във връзка с Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Разяснителна кампания на Община Стара Загора във връзка с Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради.

Горещ телефон
за сигнали