Отчетоха успешното завършване на проекта за доставката на 33-те нови електрически автобуси в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Отчетоха успешното завършване на проекта за доставката на 33-те нови електрически автобуси в Стара Загора

„Приключваме един изключително важен проект за нашия град. Екологичният и съвременен обществен транспорт е от ключово значение, когато говорим за зелена Стара Загора“, каза по време на заключителната пресконференция по проекта за новите електробуси ресорният зам.-кмет на общината Радостин Танев. „Благодарение на целенасочената и синхронна работа на екипа на кмета на общината Живко Тодоров и дружеството „Тролейбусни и автобусни превози“ – имаме европейско развитие на транспорта в нашия град. Новата транспортна схема също спомага за подобряване на качеството на услугата, която е в полза на жителите и гостите на нашата община. Целта ни е и централната градска част да бъде обслужвана само от нови електробуси, за да подобрим качеството на въздуха“, допълни той.

В депото на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД бяха представени резултатите от изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна помощ № от ИСУН 2020 № BG16M1OP002- 5.004-0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора, финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Той е на стойност  53 759 143,98 лв., от които БФП е 44 897 786,65 лв, със срок 47 месеца.

„Днес преминахме финалната права на европейския проект за доставката на 33 нови електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции към тях. Пътят ни бе близо 4 години, но благодарение на неимоверните усилия на всички, които бяха част от екипа, успяхме да финализираме успешно всичко“, подчерта управителят на дружеството инж. Георги Станчев. От думите му стана ясно, че електрическите автобуси са в пълна експлоатация и обслужват безпроблемно градските линии. „Този проект премина през съответните етапи, за да имаме днес транспорт, който не замърсява околната среда“, завърши той.

В заключителната пресконференция по повод приключването на проекта взе участие и Димитър Авджиев, който бе дългогодишен управител на общинското дружество. Присъстваха екипите на дирекциите и отделите, участвали в реализацията на начинанието – „Инвестиции и европейски програми“, „Обществени поръчки“ и „Транспорт“, на общинското дружество и медии.

Заложената цел на проекта бе създаване на по-ефективен, интегриран и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски транспорт

Основни дейности, изпълнени по проекта са - доставка на 33 нови 12-метрови електрически автобуси и допълнително оборудване към тях за нуждите на обществения транспорт в Стара Загора, проектиране и изграждане на две комплектни трансформаторни станции за захранване на зарядните станции и проектиране и изграждане на кабелни трасета до зарядните станции.

Автор: Красимира Кънева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали