Обявиха конкурс за уредник в музей „Литературна Стара Загора“

Размер на шрифта: A A A
Обявиха конкурс за уредник в музей „Литературна Стара Загора“

Община Стара Загора обяви конкурс за заемане на длъжността „Уредник” в музей „Литературна Стара Загора“. Кандидатите трябва да притежават висше образование в едно от професионалните направления-„Филология“, „История и археология“ или „Философия“.

Задълженията на уредника в културната институция включват обработва и дигитализира движимите културни ценности в музейните фондове на музей „Литературна Стара Загора“ и участие в подготовката на изложби и в провеждането на литературни вечери, чествания, представяния на книги и други културни прояви в музея.

Кандидатите трябва да подадат документи за участие в сградата на Община Стара Загора-  ет.7, ст.707, тел. 042/614-867 в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Одобрените кандидати, представили необходимите документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат информирани писмено за датата, часа и мястото на провеждането на събеседването на тема: „Музей „Литературна Стара Загора“ – постоянна експозиция, периоди, автори, знакови творби; нормативни документи, регламентиращи опазването на културното наследство“.

Повече информация за изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за участие в конкурса може да бъдат разгледани на интернет страницата на Община Стара Загора в раздел Обявления -  https://www.starazagora.bg/bg/konkursi-i-obyavleniya-za-rabota/konkurs-za-zaemane-na-dlazhnostta-urednik-v-muzey-literaturna-stara-zagora

Автор: Павлина Дудева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали