Общинските съветници подкрепиха предложението за безплатен градски транспорт за деца до 14 години в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Общинските съветници подкрепиха предложението за безплатен градски транспорт за деца до 14 години в Стара Загора

От 1 февруари 2024 година децата на възраст до 14 години ще ползват градския транспорт в Стара Загора без заплащане. Безплатно ще е пътуването и за всички до 7-годишна възраст в междуселищния транспорт, а ползващите го от 7 до 14 години ще заплащат 50% от стойността на билета. Това стана ясно днес, след като Общинският съвет подкрепи предложението на кмета Живко Тодоров, което в във връзка с Постановление на Министерски съвет от края на месец декември миналата година.  Отстъпката от цената на месечната абонаментна карта за учащи и пенсионери ще бъде 50% за градски и междуселищен транспорт. За първи път бе прието намаление и за картите на хората с увреждания над 70,99% с 25%. Така направените предложения имат за цел да бъде насърчено пътуването с абонаментни карти без ограничение на броя на пътуванията на преференциални цени, вместо с билети, а предлаганите компенсации са в полза на уязвимите социални групи. Общинският съвет прие цени за карти на електронен носител, с неограничен брой пътувания по Централна градска мрежа, от 1 февруари, за пътуване на учащите в старозагорски учебни заведения за месец да струва 5 лева, а за три – 15 лева.

Всички учащи – ученици, студенти и докторанти редовно обучение, от учебните заведения разположени на територията на града, с адрес на територията на община Стара Загора, ползват месечна персонализирана абонаментна карта на електронен носител с 80% намаление от стойността на редовната цена на месечната персонализирана абонаментна карта от съответното населено място до Стара Загора и обратно. Общинският съвет прие и цените на превозните документи, касаещи пенсионерите и хората с намалена трудоспособност.

Част от първото за годината заседание на общинските съветници в Стара Загора бе и стартиране на процедура за избор на нов управител на общинското дружество „Мересев“ ЕООД. До провеждане на конкурс, временно тази длъжност ще бъде изпълнявана от Мехмед Зейнел.

По време на януарската сесия бяха създадени и временни комисии за изготвяне на дългосрочна стратегия за повишаване на стандартите за детското хранене, както и такава за изработване на проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Стара Загора.

Старейшините приеха и Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2023 година. От документа става ясно, че за изминалата година сигналите, жалбите и питанията, адресирани до омбудсмана, са били близо 400 броя. 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали