Община Стара Загора ще е единствената у нас, която ще реализира проект за справяне с текстилните отпадъци

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора ще е единствената у нас, която ще реализира проект за справяне с текстилните отпадъци

На извънредно заседание с три предложения се събра на 1 юни Общинският съвет в Стара Загора. Старейшините дадоха единодушно съгласие за участие на Община Стара Загора като партньор по проект „Напреднали кръгови решения за текстилните отпадъци в Европейски общини“, чрез финансиране по Програма „Интеррег Европа 2021 – 2027“. Основната му цел е проучването, споделянето и прилагането на нови практики при управлението на този вид отпадни продукти.

„Община Стара Загора ще бъде единствената в България, която ще е част от този проект. Той ще се реализира в 2 фази и ще продължи 4 години. Включени са държави с опит като Швеция, Испания, Италия, Португалия, Франция и други . Вярвам, че така ще създадем наша работеща стратегия за оползотворяването на текстилни отпадъци“, представи предложението ресорният зам.-кмет Радостин Танев. От думите му стана ясно още, че в проекта се залага и стимулиране и повишаване на ангажираността и знанията на местните общности по темата.

По време на 55-тото извънредно заседание на местния парламент бе определен представител на Община Стара Загора, в качеството ѝ на акционер в Университетска болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, за участие в редовно общо събрание на акционерите, свикано за 29 юни 2023 г.(четвъртък) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред. Упълномощен за участие и даване на вот бе Стефан Анков.

Общинският съвет гласува с 36 гласа „За“ и изменение на своето Решение № 2523 по Протокол №54/23.05.2023 г. 

Автор: Красимира Кънева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали