Община Стара Загора с действия за подобряване разделно събиране на отпадъци

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора с действия за подобряване разделно събиране на отпадъци

Община Стара Загора договори възможности за подобряване  на  разделно събиране на отпадъци. Ресорният зам.-кмет Йордан Николов се срещна днес с представителите на фирма „Булекопак“ АД , отговаряща за системата за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери. По време на разговора бяха набелязани конкретни мерки, които да допринесат за по- ефективното и качествено събиране на рециклируемите отпадъци.

„Зачестяват сигналите от граждани за препълнени и необслужени контейнери за разделно събиране, ние държим това да се промени“, категоричен беше Николов.

С фирмата изпълнител беше договорено съвместно с представители на общинска администрация, следващата седмица да стартира мониторинг на системата за разделно събиране за времето за запълване на съдовете. След извършването на проверката ще бъде преценено какви мерки да бъдат предприети. Възможните действия са повишаване на кратността на обслужване на контейнерите в районите с най-голям обем събирани отпадъци и/или увеличаване броя на съдовете в една точка, където инфраструктурата позволява.

 

Автор: Павлина Дудева
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали