Община Стара Загора получи етикет „Ефективен CAF потребител“

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора получи етикет „Ефективен CAF потребител“

Община Стара Загора получи етикет „Ефективен CAF потребител“, присъждан за публични администрации успешно въвели Европейския модел за управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF). Отличието официално връчи изпълнителният директор на Институт по публична администрация  (ИПА) Павел Иванов на секретаря на старозагорската община Делян Иванов. На церемонията присъства и началникът на отдел „Правно-нормативно обслужване“ Цена Велкова.

Официалното събитие бе организирано от ИПА и се проведе днес в София. То се реализира по проект „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в българската администрация“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Центърът за административно обслужване на Община Стара Загора бе изцяло обновен и модернизиран. Той отговаря на всички нормативни изисквания. Обследва се ежемесечно и удовлетвореността от обслужването на гражданите, което дава обратна връзка на ръководсвото на Общината.  Етикетът „Ефективен CAF Потребител“ доказва успешното въвеждане на модела за управление на качеството в процеса по предоставяне на административни услуги.

Автор: Красимира Кънева

Община Стара Загора и Общински съвет с искане за преработка на бизнес плана на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Стара Загора

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали