Община Стара Загора кани на среща за Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени

Размер на шрифта: A A A
Община Стара Загора кани на среща за Експертно обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени

Среща за обсъждане на предстоящ проект за адаптация към климатичните промени ще се проведе на 14 юли, от 11:00 часа в Зала 2 на Общинска администрация Стара Загора.

Целта на срещата е да бъде представена и обсъдена с експертната общност на града идеята за инвестиционна мярка „Зелени решения за междублоково пространство в кв. Железник за преодоляване на „Градския топлинен остров“, която предстои да бъде реализирана.

По време на събитието ще се обсъдят конкретните идеи и ще се съберат експертни мнения за детайлите на нейната реализация и възможности за прилагането й и на други места. Ще бъде представен начина, по който се стига до тази идея, анализа за нейната осъществимост и адекватност, както и конкретните инвестиционни дейности.

Община Стара Загора е една от осемте български общини партньори на Националния доверителен екофонд и Националната асоциация на местните и регионални власти на Норвегия в проект „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“, финансиран в рамките на Програма „Опазване на околната среда и климатичните промени“  на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Фокусът на проекта е адаптация към климатичните промени в градска среда и е в изпълнение на Националната стратегия за адаптация към климатичните промени. В нея за тези осем града на базата на научна информация и анализи са идентифицирани като основни заплахи ефектът на градския топлинен остров, улични наводнения в резултат на обилни валежи, последвани от недостиг на вода поради суша, както и градски свлачища, които се активират в резултат на обилни валежи.

Автор: Стефани Бабадалиева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали