Обединяват музей „Литературна Стара Загора“ и къща музей „Гео Милев“ в общ културен институт

Размер на шрифта: A A A
Обединяват музей „Литературна Стара Загора“ и къща музей „Гео Милев“ в общ културен институт

Общинските съветници подкрепиха, с 48 гласа За, структурни промени в общинските културни организации музей „Литературна Стара Загора“ и къща музей „Гео Милев“ и създаване на общински културен институт. Мотивите на администрацията гласят, че по този начин, наличните специалисти в двете културни средища ще имат възможност оптимално да ангажират своите професионални знания и умения за осигуряване на целогодишна работа на институцията. Делегираните права на самостоятелност ще бъдат важен стимул за повече инициативност, оперативност, креативност, експедитивност и търсене на допълнителни източници за финансиране чрез различните оперативни програми, фондове и др. Усилията на музейните специалисти ще бъдат насочени към разгръщане на предприемаческия подход в дейността на институцията с цел подобряване на управлението, по-атрактивно представяне на притежаваните фондове и сбирки, привличане на нови публики от града и страната, както и провеждане на маркетингови проучвания и активна реклама.

Съветниците дадоха положителен вот на предложението на Община Стара Загора за организиране и провеждане на  конкурс за проект Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора „В основата е словото“, който да бъде разположен в парк „Св. Игнатий Старозагорски“. Инициативата ще бъде с награден фонд от 10 хил. лева, разпределен между идеите, заели 1-во, 2-ро и 3-то място.

Общинският съвет одобри единодушно кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на старозагорска община. Във втория прием на документи за тази година се включиха 8 заявители, които бяха одобрени да получат сумата от 3 хил. лева.

Местният парламент одобри на своето 45-то заседание промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора, в частта ѝ, касаеща автобусни линии с номера 64 и 13.

На първо четене бе подкрепена Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора. Съветниците гласуваха положително и поемането на краткосрочен дълг, под формата на револвиращ кредит от „Фонд ФЛАГ” ЕАД  за осигуряване на средства за собственото финансиране на Община Стара Загора  по проект  BG16M10P002-5.004- 0002 „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“.

Началото на редовното заседание на Общински съвет Стара Загора бе дадено с полагане на клетва от новоизбрания кмет на село Дълбоки Марина Станчева.

 

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали