Нов модел за интегрирана детска здравна грижа за близо 70 милиона лева обсъдиха в Стара Загора

Размер на шрифта: A A A
Нов модел за интегрирана детска здравна грижа за близо 70 милиона лева обсъдиха в Стара Загора

На публично обсъждане днес по Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/се представиха проектни идеи, по които предстои да бъдат изпълнявани проекти за над 70 милиона лева.

Надежда Чакърова заместник-кмет „Образование и младежки дейности“ Община Стара Загора сподели с присъстващите: „Това е важен проект за нашата община, и за региона като цяло. Той ни дава шанс да се изгради съвременна и модерна инфраструктура, за да имаме съответно качествено и кадрово обезпечение в детското здравеопазване. С него ще се постави едно добро ново начало.“

Заместник-кметът на Община Стара Загора Павлина Делчева - „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ допълни още: „Това, за което всички мечтаем е детското здраве и здравеопазване да са на европейско ниво.“

Първата проектна идея на Община Стара Загора, финансирана по програма „Развитие на регионите“ е с индикативен бюджет: 52 милиона лева. Тя включва укрепване капацитета и възможностите за комплексна медицинска грижа в педиатрични отделения/клиники на УМБАЛ Стара Загора. Осигуряване на мерки за енергийна ефективност, зелена градска инфраструктура. Внедряване на интегрирана информационна система за електронно детско и училищно здравеопазване „Joystick Kids Healthcare“. Изграждане на интегрирана информационна система между областните и общинските лечебни заведения с телемедицина за осъществяване на консултативна дейност от лечебното заведение.

С индикативен бюджет от 19,5 милиона лева е проектната идея за обособяване на  Академичен център за продължаващо обучение със симулационен център – Тракийски университет Стара Загора. Осигуряване на мултифункционална учебна база за обучение на лекари и специалисти по здравни грижи (лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори, кинезитерапевти, рентгенови лаборанти) за нуждите на педиатричната помощ.

Настоящата концепция за ИТИ обединява – 18 общини (Стара Загора, Казанлък), 9 държавни и общински болници (УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД), висши и средни училища (Тракийски университет), фирми, НПО, иновативни центрове и Министерството на здравеопазването - за използване на техния потенциал и ресурси за създаване на нов модел за интегрирана здравна грижа за деца и постигане на качествена, модерна, навременна и достъпна здравна грижа, фокусирана върху децата от Югоизточния регион.

Представената Концепция за интегрирани териториални инвестиции представлява комбинация от 24 проектни идеи, разработени и представени от 18 общини в партньорство с различни заинтересовани страни – университети, НПО, училища, търговски компании и публични институции, както и Министерство на здравеопазването. Общините партньори се намират на територията на 4-те области Бургас, Стара Загора, Сливен и Ямбол - Югоизточния регион за развитие, като в тях живее над 85% от населението на региона.

Партньори на Община Стара Загора в проектните идеи са УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ и Тракийски университет – Стара Загора.

На срещата присъстваха директорът на болницата проф. д-р Йовчо Йовчев, заместник-ректорът по проектната дейност на Тракийски университет доц. д-р Емил Славов, заместник-кметът на Община Стара Загора „Култура и туризъм“– Милена Желева, общински съветници и експерти.

Автор: Жейна Желева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали