Над 40 предложения разгледа Общинският съвет на последното си заседание за годината

Размер на шрифта: A A A
Над 40 предложения разгледа Общинският съвет на последното си заседание за годината

Над 40 точки включи дневният ред на последното за 2023 година заседание на Общинския съвет в Стара Загора. По време на декемврийската сесия с 29 гласа бе подкрепено предложението за промяна в данъците върху недвижимите имоти на 1,7 на хиляда от 1,45 на хиляда. Ставката при дарение между братя и сестри и техните деца от 0.4 на сто ще бъде 0,7 на сто, а тази при дарение между лица, извън посочените - от 4 на сто на 5 на сто. Ставката при възмездно придобиване от 2,5 на сто става 3,00 на сто. В обсъждането на точката се включи и кметът Живко Тодоров, който представи мотивите на администрацията за промените в налозите, които не са повишавани от над 10 години и ще продължат да държат ниски нива, в сравнение с останалите големи общини.

Общинският съвет прие и Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора. Този нормативен акт с местно значение има за цел да стимулира и подкрепя талантливите и изявени подрастващи. деца с високи постижения на територията на Община Стара Загора. Според действащата национална Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта /НУРОЗДИД/ и заложените в нея критерии немалък брой изявени деца не попадат в нейния обхват, сочат мотивите на вносителя – кмета Живко Тодоров.

48 от съветниците подкрепиха вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета на община Стара Загора. До голяма степен те касаят по-ефективното усвояване на предоставената от държавата целева субсидия за капиталови разходи. По предложение на строителната дирекция на Общинска администрация тези средства са преразпределени за обекти, за които е приключила процедурата по Закона за обществените поръчки и има сключен договор за изпълнение. Заложени са допълнителни средства за закупуване на трайни активи за новоизградената детска градина „Липа“, за Зоопарка в града, за Астрономическа обсерватория „Юрий Гагарин“ и други.

Определени бяха условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на общинското дружество „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД Стара Загора, поради изтичане на 3-годишния срок на досегашния ръководител.

Старейшините подкрепиха и поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“, като целта е да се увеличи популярността на археологическото богатство на Стара Загора и интереса към постоянните експозиции на музейните обекти. В парковото пространството, северно от Градска художествена галерия през миналата година бяха поставени две пластики – мащабно увеличени копия на експонати от музей „Неолитни жилища“. Предвидено е да се добавят още две, изработени от твърдо дърво с покритие, подходящо за експониране на открито. За изработването на пластичните модели е направено 3D заснемане на експонатите и е извършена съответната обработка и трансформиране на снимките в 3D криви и растер.

По време на последното за годината заседание на местния парламент бяха приети преференциални цени за пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на общината, които влизат в сила от 1 януари 2024 г.

Автор: Красимира Кънева
Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали