Набират се проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

Размер на шрифта: A A A
Набират се проектни предложения по Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност

От началото на февруари, Министерството на труда и социалната политика (МТСП)  набира проектни предложения за кандидатстване по „Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност” за тази година.

Допустими кандидати са собственици, които са с трайни увреждания и се придвижват с инвалидни колички или в чиито семейства има такива лица. Могат да кандидатстват и сдружения на собствениците в етажната собственост в многофамилни сгради и блокове, стига в тях да има хора с трайни увреждания, които се придвижват на инвалидни колички.

Програмата цели изграждането на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства за хора с увреждания и осигуряването на личната им мобилност.

Тя се състои от два компонента:

  • Компонент 1 „Достъпна жилищна среда” предлага финансиране до 100 000 лв. с ДДС за  изграждане и монтиране на рампи, подемни платформи и асансьори, които улесняват придвижването на хората с увреждания.
  • Компонент 2 „Лична мобилност” предоставя до 8000 лв. с ДДС безвъзмездна помощ за приспособяване и преустройство на лек автомобил (МПС) за хора с трайни увреждания и монтирането на помощни съоръжения за достъпност на инвалидни колички.

Програмата включва като допустима дейност закупуването на моторно превозно средство, приспособено за шофиране с трайни увреждания, както и средства за преминаване на шофьорски курс.

Срокът за подаване на проекти по Компонент 1 е от 01.02.2024г. до 15.05.2024г., а по Компонент 2 – от 01.02.2024г. до 01.04.2024г.

Очаква се от всички одобрени кандидати да завършат и отчетат проектите си до края на годината.

Повече информация за Програмата, детайли за условията, както и документите за кандидатстване са публикувани на сайта на МТСП – https://www.mlsp.government.bg/natsionalna-programa-za-dostpna-zhilishchna-sreda-i-lichna-mobilnost-1

Информация за процедурата може да получите и от отдел „Здравеопазване и социални дейности“ на Община Стара Загора.

Кампанията по набиране на проектни предложения от Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за изграждане на достъпна жилищна среда за хора с увреждания се реализира за пета поредна година

Автор: Красимира Кънева

ПГКНМА „Проф. Минко Балкански“ са тазгодишните победители в Междуучилищната викторина „1000 причини да се гордеем, че сме българи“

Община Стара Загора ще осигури общински жилища на старозагорските шампиони по вдигане на тежести Габриел Маринов и Валентин Генчев

Към всички новини
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали